เพื่อไทย เสนอยกระดับความร่วมมืออาเซียนหยุดวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่พรมแดนติดกัน

0
352

นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 5 ในฐานะรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการรับมือไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลที่ไม่ทันท่วงทีทำให้การแพร่ระบาดอยู่ในระดับที่น่ากังวลอย่างมาก รัฐบาลไทยไม่อาจรับมือกับสถานการณ์นี้ได้เพียงลำพัง จึงต้องใช้กลไกการทำงานระหว่างประเทศร่วมด้วย โดยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อยุติการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวโดยด่วน

ขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นที่น่ากังวลว่าหลายประเทศมีพรมแดนติดกัน โดยเฉพาะประเทศไทยมีพรมแดนติดกับเพื่อนบ้านถึง 4 ประเทศ คือ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย ซึ่งมีด่านชายแดนที่ประชาชนสามารถสัญจรและขนถ่ายสินค้าระหว่างกันได้กว่า 97 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายหากไม่มีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ

“ไทยมีด่านชายแดนติดกับเพื่อนบ้านกว่า 97 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนใช้สัญจรและขนถ่ายสินค้าทุกวัน แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไทยยังไม่เคยมีมาตรการคัดกรองโควิด-19 ณ ด่านชายแดนที่ชัดเจน จึงขอให้รัฐบาลเร่งเพิ่มมาตรการคัดกรองให้ชัดเจนและเข้มข้น พร้อมทั้งแสดงบทบาทนำในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความร่วมมือเพื่อหยุดการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาชีวิตประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ” นางสาวจิราพร กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here