วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 150

0
451

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 16 ครั้งที่ 150 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 115 จำนวน 39 กองทุน ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พิธีเริ่มเวลา 06.30 น. ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระ 100 รูป มีนายสมบัติ สุขทอง กำนันตำบลบางขุนทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 115 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพันเอกเฉลิมชัย สุทธินวล รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศ กล่าวความในใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

พระโสภณคุณาธาร กล่าวว่า “ชาวพุทธถือพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ญาติโยมมาถวายสังฆทานครั้งนี้ถือว่าเป็นการค้ำจุนอุดหนุนพระสงฆ์ให้อยู่ปฏิบัติตามศาสนกิจ ถ้าหากว่าญาติโยมไม่มาร่วมถวายสังฆทานแล้วพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้ พระสงฆ์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยญาติโยม พุทธบริษัทสี่เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วพระพุทธศาสนาของเราก็จะอยู่รอดปลอดภัย”

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 232 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็น ปีที่ 16 ครั้งที่ 150 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 416 ล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 13 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here