“โบว์ ณัฏฐา” จี้ กมธ.ทหาร ตรวจสอบปัญหาการบริหารงานในกองทัพที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้อำนาจมิชอบโดยผู้บังคับบัญชา

0
131

13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่รัฐสภา น.ส. ณัฏฐา มหัทธนา นักกิจกรรม พร้อมด้วยสมาชิกคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.)

​​​​​​กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) และองค์กรพันธมิตร ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้ตรวจสอบปัญหาการบริหารงานในกองทัพ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้อำนาจมิชอบโดยผู้บังคับบัญชา และการขาดประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของอาวุธ ระบุว่า

​สืบเนื่องจากกรณีกราดยิงในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 63 จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 30 คน บาดเจ็บ 58 คน ดังเป็นที่ทราบโดยทั่วกันนั้น ภายหลังเหตุการณ์ได้มีการเปิดเผยโดยสื่อมวลชนหลายสำนัก ถึงลำดับเหตุการณ์การปล้นอาวุธ รวมถึงชนวนเหตุความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาและเครือญาติ ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงการทุจริต และประสิทธิภาพการบริหารงานในกองทัพ ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบก  

​คณะผู้ยื่นหนังสือฉบับนี้จึงขอร้องเรียนให้มีการตรวจสอบปัญหาการบริหารงานในกองทัพ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การเก็บรักษาคลังอาวุธในค่ายทหาร ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในค่าย การฝึกอบรมกำลังพลให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่คล้ายการก่อการร้าย เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั้น ทางกองทัพได้มีระบบที่ได้มาตรฐานสากล และบริหารงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะมีรายงานว่าหลังจากจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ คนร้ายใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง ในการปล้นเพื่อสะสมอาวุธจากหลายจุดภายในค่ายทหาร ก่อนขับรถออกไปก่อเหตุต่อประชาชน

2. การประกอบธุรกิจในกองทัพ ซึ่งเปิดช่องให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหมู่บุคลากรและกำลังพล กองทัพมีนโยบายห้ามปรามและควบคุมอย่างไร ที่จะไม่ให้มีการกระทำอันไม่สมควร หรือเป็นการทุจริตต่อทรัพย์สินของราชการ โดยเฉพาะการหาประโยชน์จากที่ดินราชพัสดุ ตามที่เป็นข่าวเรื่องการจัดสรรขายโดยญาติของนายทหารผู้บังคับบัญชาโดยมีจุดประสงค์เพื่อหาประโยชน์จากส่วนต่างเงินกู้สวัสดิการ อันนำไปสู่การทุจริตคดโกงที่เกิดขึ้นต่อทหารชั้นผู้น้อยจำนวนมาก

3. การใช้อำนาจโดยมิชอบของผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการใช้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว เช่นการทำการค้ากับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามที่เป็นข่าวกรณีการซื้อขายบ้านของคนร้ายผู้กราดยิง หรือการใช้อำนาจเพื่อข่มขู่คุกคาม ลงโทษอย่างทารุณ ไม่เป็นธรรม และละเมิดสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงการหักเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และการกดขี่ในรูปแบบต่างๆ

​ซึ่งปัญหาหลักทั้งสามประการดังกล่าวไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือเพิ่งเกิดขึ้น แต่เป็นลักษณะของปัญหาระยะยาวที่สะสมหมักหมมมานาน และเกิดขึ้นภายใต้การบริหารของผู้บัญชาการทหารบก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ ผบ.ทบ.จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ และต้องถูกตรวจสอบ ร่วมกับการแสวงหาข้อเท็จจริงจากกำลังพลทุกระดับ รวมถึงทหารชั้นผู้น้อยที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้เสียหาย ที่ปรากฏว่ามีจำนวนมากตามที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน  

​จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร จะได้พิจารณาและเชิญผู้บัญชาการกองทัพบกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้เสียหาย รวมถึงสื่อมวลชนที่ได้ทำข่าวเชิงสืบสวนมาแล้วอย่างละเอียด มาให้ข้อมูล เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานและมีข้อเสนอแนวทางการแก้ไขต่อสภาผู้แทนราษฎร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปกองทัพต่อไป

​​​​​​ขอแสดงความนับถือ

​​​​​​คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ – คปอ. 

​​​​​​กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) และองค์กรพันธมิตร

ดังมีรายนามตัวแทนผู้ร้องแนบท้าย

1. นายโชติศักดิ์ อ่อนสูง – คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.)

2. นายกิตติธัช สุมาลย์นพ – คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.)

3. นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ – สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย

4. น.ส. ชลธิชา แจ้งเร็ว

5. น.ส. ณัฏฐา มหัทธนา (ผู้ประสานงาน) 

​​​​​​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here