“อนาคตใหม่” รับหนังสือ ปชช.ภาคตะวันออก – ร้องหยุดผังเมืองรวม อีอีซี “ศิริกัญญา” พร้อมนำปัญหาอภิปรายในสภาฯ

0
1258

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่อาคารรัฐสภาชั่วคราว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พรรคอนาคตใหม่ นำโดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย ส.ส.ในพื้นที่ภาคตะวันออกของพรรคอนาคตใหม่ รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดทำผังเมืองรวม เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งภาคประชาชนเห็นว่าเป็นกระบวนการจัดทำที่ขาดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ โดยเดินทางมายื่นหนังสือและเรียกร้องให้ สำนักงานพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยุติการพิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวม อีอีซี และดำเนินการจัดทำใหม่ตั้งแต่ต้นโดยให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนเข้าร่วมอย่างมีความหมาย

จากนั้น น.ส.ศิริกัญญา พร้อมด้วย ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ออกมาพบปะกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกือบ 100 คน ที่รออยู่บริเวณด้านนอกบริเวณบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน โดย น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ในฐานะของ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าจะนำเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นำปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับกระทบจากโครงการอีอีซี ไปแก้ไขให้สุดความสามารถ ซึ่งวันนี้ จะมีการพิจารณาญัตติด่วนที่เกี่ยวกับเรื่องอีอีซี ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จะได้นำข้อมูลที่พ่อแม่พี่น้องมอบให้มา นำสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองรวมนี้ไปพูดถึง เป็นการทำงานในสภา ขณะเดียวกัน พรรคอนาคตใหม่เรามีโครงการที่มีชื่อว่า ระเบียงชีวิตภาคตะวันออก หรือ อีแอลซี ซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานคอยตรวจสอบการทำงานโครงการอีอีซีของภาครัฐ ก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งให้ผู้ได้รับผลกระทบได้สะท้อนปัญหา ทั้งหมดนี้ เป็นการแสดงพลังของประชาชนทุกคนว่า เราจะไม่ยินยอมให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจมาทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่เห็นหัวเราอีกต่อไป