“ลดาวัลลิ์” รำลึก15ปีสึนามิ ชมนายกฯ “ทักษิณ” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

0
682

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ Facebook ย้อนรำลึก15ปีภัยพิบัติสึนามิ ชื่นชมนายทักษิณ ชินวัตรนายกรัฐมตรีที่ลงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จนได้รับคำชื่นชมจากญาติผู้เสียชีวิตทั่วโลก โดยระบุว่า

วันนี้ในอดีตเมื่อ 15 ปีที่แล้วตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม 2547 (ค.ศ. 2004) – แผ่นดินไหวใกล้เกาะสุมาตรา ในมหาสมุทรอินเดีย ระดับแมกนิจูด 9.1-9.3 ทำให้เกิดคลื่นสึนามิ (tsunami) คร่าชีวิตประชาชนตามชายฝั่งมหาสมุทรไปมากกว่า 230,000-280,000 คน จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2548 มีจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหาย ในประเทศไทย มีจำนวนทั้งหมด 5,309 คน ผู้สูญหายจำนวนทั้งหมด 3,370 คน ต่อมาได้มีการรับแจ้งจากญาติพี่น้องของผู้ประสบภัยภายหลังการเกิดเหตุ จำนวนดังกล่าวนี้ลดลงเพราะได้พบผู้ที่รับแจ้งว่าสูญหายบางคนแล้ว

จากการสูญเสียครั้งร้ายแรงดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็น”วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความเสียหายร้ายแรงจากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น

อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นของรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วฉับไว และมีประสิทธิภาพ จนได้รับคำชื่นชมไปทั่วโลก ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ขอขอบพระคุณท่านทักษิณ ชินวัตรย้อนหลังอีกครั้งที่ท่านใส่ใจรีบบินด่วนลงไปดูและประชาชนทันทีเมื่อได้รับรายงานว่าเกิดสึนามิที่ภูเก็ต พังงา กระบี่ ท่านให้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงไปกินนอนในพื้นที่เพื่อความรวดเร็วในการสั่งการหน่วยงานต่างๆ จนกว่าเหตุการณ์คลี่คลาย ท่านคือผู้นำที่ดีที่คนไทยและญาติผู้เสียชีวิตจากสึนามิไม่เคยลืมท่านค่ะ