“เพื่อไทย”ชี้ปี 63 ภาคเกษตรเผชิญปัญหาหนัก ชี้แผนยุทธศาสตร์ชาติสร้างปัญหาประเทศระยะยาว

0
367

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาล้มเหลวในทุกเรื่อง โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจประเทศตกต่ำในทุกด้าน แม้แต่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ยังยอมรับว่าหมดปัญญา ไม่สามารถแก้ไขได้ ในขณะเดียวกันไม่มีการเตรียมการรองรับสงครามการค้าที่เกิดขึ้น ส่งผลประเทศไทยต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจะเป็นประเทศล้มละลาย

นอกจากนี้การจัดทำงบประมาณไม่ตอบโจทย์ประเทศไทย เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้การจัดทำงบประมาณต้องจัดทำตามยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผลให้ประเทศติดขัดไปหมด ที่สำคัญคือรัฐให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านความมั่นคงมากกว่าด้านเศรษฐกิจ รัฐเลือกความมั่นคงทางการทหารมากกว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

นายประเสริฐกล่าวด้วยว่า การแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ยอมรับว่ารัฐล้มเหลว โดยเฉพาะนโยบายประกันรายได้เกษตรกร เป็นนโยบายศรีธญชัย ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตร รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ประกาศราคาอ้างอิงใกล้เคียงราคาประกัน ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถไป รับเงินชดเชยรายได้จากการประกันราคาได้

“ ชัดเจนว่ารัฐไม่เหลือเงินไว้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแน่นอน คาดการณ์ว่าในปี 2563 ภาคการเกษตรของไทยมีปัญหาอย่างแน่นอน เพราะผลผลิตน้อย แหล่งน้ำมีปัญหา ภัยแล้งรุนแรงรัฐต้องเร่งคลอดมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างมีระบบ และเป็นนโยบายที่จริงใจกับภาคเกษตรกร ที่ผ่านมารัฐมองแต่มาตรการช่วยเหลือนายทุน ควรหันมาช่วยเหลือภาคเกษตรมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here