“เพื่อไทย”ชี้ประชาชนสิ้นหวังรัฐบาล “บิ๊กตู่” เกษตรกรช้ำหนักรัฐบาลอุ้มนายทุนไม่เหลียวแลประชน

0
419

นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า นโยบายรัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือคนที่อยากมีบ้านด้วยการออกเงินช่วยซื้อบ้านให้กับประชาชนจำนวน 50,000 บาท เป็นนโยบายที่ผิดพลาดมาก ในการคิดโครงการนี้ออกมา รัฐบาลควรช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ของประเทศคือภาคเกษตรกร ด้วยการนำงบประมาณที่ใช้ในโครงการดังกล่าว ปรับมาเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการซื้อกล้าพันธ์ ซื้อปุ๋ย หรือเครื่องมือทางการจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า

การดำเนินนโยบายของรัฐส่วนใหญ่เอื้อกลุ่มนายทุน เพราะผู้ได้รับประโยชน์คือนายทุนอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ที่ผ่านมาหลายนโยบายที่ออกมารัฐเอื้อประโยชน์ให้นายทุนมากกว่าตั้งใจช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง รัฐบาลอ้างไม่มีเงินแต่ในการช่วยเหลือเกษตรกรแต่มีเงินในการอุ้มนายทุนใหญ่ จึงขัดกับหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ที่รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องทำเพื่อประชาชน แต่รัฐบาลนี้ทำนโยบายตอบสนองนายทุนมากกว่าตอบสนองความต้องการประชาชน

นายนพพลกล่าวด้วยว่า จากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนพบว่า เกษตรกรในพื้นที่กำลังประสบปัญหาภัยธรรมชาติอย่างหนัก ปัญหาภัยแล้งมาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถลงมือเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้

นอกจากนี้เงินชดเชยจากภาครัฐที่เกษตรกรที่ประสบปัญหามาภัยแล้งตั้งแต่ช่วงต้นปี2562 จนถึงวันนี้ยังไม่เกษตรกรหลายแสนครอบครัวยังไม่มีใครได้รับ ทั้งภัยแล้วและน้ำท่วม ทางภาครัฐอ้างรอการอนุมัติจากรัฐบาลอยู่ หลายครอบครัวประสบปัญหา ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน ไม่มีเงินซื้ออาหาร ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต มาก
ขอตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลไม่มีเงินเหลือแล้วใช่หรือไม่ที่ผ่านมา รัฐบาลใช้เงินไปกับโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ซื้ออาวุธ และช่วยคนชั้นกลาง จนไม่มีเงินเหลือแล้ว เลยละเลยที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด ขอเสนอให้ลาออกทั้งรัฐบาลให้คนที่มีประสบการณ์ ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่แทนดีกว่า หรือพลเอกประยุทธ์ มีความสุขกับการอยู่ในตำแหน่งจนไม่สนใจว่าประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไร เป็นกรรมของประเทศไทยที่มีรัฐบาลไม่สนใจประชาชนเช่นนี้”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here