สภาล่มอีกแล้ว ! ฝ่ายรัฐบาลยัน “ธงเดิม” ลงคะแนนใหม่ “ปิยบุตร” ชี้ข้อบังคับ “นับคะแนนใหม่ต่างจากลงคะแนนใหม่” เปรียบการเลือกตั้ง – นับใหม่ดูบัตรในหีบไม่ใช่ให้คนมาใช้สิทธิ์เพิ่ม

0
435

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา (เกียกกาย) ผู้สื่อข่าวรายงาน การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาเรื่องที่ค้างจากการประชุมวันก่อน นั่นคือการลงมติ ญัตติด่วน เรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของ คสช.และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.ตาม ม.44 ซึ่ง นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.พรรคอนาคตใหม่และคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งได้มีการลงคะแนนไปแล้ววันก่อน และปรากฏผลว่า เห็นด้วยกับการตั้ง กมธ. 234 คน ไม่เห็นด้วย 230 คน งดออกเสียง 2 คน คือสามารถตั้ง กมธ. ได้ แต่ฝ่ายรัฐบาลขอให้มีการนับคะแนนใหม่ โดยอ้างว่ามีความสับสน เกิดการประท้วงวุ่นวายก่อนประธานจะสั่งพักการประชุม และต่อมาพรรคฝ่ายค้านวอล์คเอาท์ไม่เข้าแสดงตัวสำหรับการลงคะแนนใหม่ ทำให้ มีผู้ประชุมเพียง 92 เสียง ไม่ครบองค์ประชุม ต้องสั่งปิดประชุม และเตรียมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน นายปิยบุตร แสงกนกกุล หารือก่อนการนับคะแนนใหม่ว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้วินิจฉัยถูกต้องตามข้อบังคับ ข้อที่ 85 แล้วว่า เมื่อผลการลงคะแนนต่างกันไม่เกิน 25 คะแนน สมาชิกมีสิทธิขอนับคะแนนใหม่ได้ เพียงแต่ตนขอยืนยันว่า ข้อ 85 นี้ คือ การ “นับคะแนนใหม่” ไม่ใช่ “ลงคะแนนใหม่” สองสิ่งนี้แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับการเลือกตั้งทั่วไป หากมีการขอนับคะแนนใหม่ ก็ต้องนำบัตรเลือกตั้งในหีบทั้งหมดออกมานับกันใหม่ มิใช่ให้ผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิ ได้มาออกเสียงลงคะแนนเพิ่ม แต่ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด รวมทั้งคนที่ไม่ได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็สามารถมาเลือกตั้งได้ เมื่ออ่านจากข้อ 85 แล้ว ก็คือ นับคะแนนใหม่ ด้วยการใช้วิธีการลงคะแนนแบบขานชื่อ ดังนั้น ก็ต้องนำรายชื่อผู้ลงคะแนนเมื่อวานรวม 467 คน มาขานชื่อทีละคนว่าจะลงคะแนนอย่างไร มิใช่ ให้ ส.ส. ที่ไม่ได้ลงคะแนนเมื่อวานมาลงคะแนนด้วย เพราะจะกลายเป็นลงคะแนนใหม่ไป

อย่างไรก็ตาม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกกรรมการเตรียมดำเนินการต่อไป ท่ามกลางผู้ประท้วงจำนวนมาก ทำให้ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านวอล์คเอาท์ไม่เข้าแสดงตัว ประธานตรวจนับองค์ประชุมได้ 240 คน ไม่ครบองค์ประชุม ต้องสั่งปิดการประชุม