“ภูมิธรรม” เผย 7 พรรคฝ่ายค้านเตรียมหารือ ปธ.กมธ.แก้ รธน. ชี้ ต้องเป็นคนกลาง ทุกฝ่ายยอมรับ

0
771

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน สภาผู้แทนฯให้สัมภาษณ์เรื่องการแก้ไขรธน.เพิ่มเติมว่า ตามที่มีผู้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกมธ.วิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ มายังพรรคร่วม7พรรคฝ่ายค้านนั้น ขอเรียนยืนยันว่า

1) การเลือกตัวแทนกมธ.ให้เข้ามาเป็นปธ.​กก.แก้รธน.​ เราจะระมัดระวังบทเรียนในอดีต มิให้การทำงานครั้งนี้ กลายเป็นความผิดพลาด โดยเลือกใครก็ได้ แต่ควรจะพิจารณาคนกลางที่มีความตั้งใจที่เห็นปัญหาของประเทศและปัญหาของรธน.ว่าเป็นอุปสรรคทำให้ประเทศเดินหน้าไม่ได้และที่สำคัญคนที่เข้ามาร่วมในคณะกมธ.ชุดนี้ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขรธน.โดยมุ่งหวังที่จะช่วยปลดล็อกที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่างๆเพื่อให้การแก้ไข รธน.สามารถเป็นหนทางการปลดล็อคประเทศได้อย่างแท้จริง    

2)แนวทางที่สำคัญอันหนึ่งที่จะได้หารือกันต่อไปคือ ช่วยกันมองหาคนที่ทุกฝ่ายยอมรับ ที่สามารถดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มาร่วมกันออกแบบรัฐธรรมนูญที่แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนได้และทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้เป็นอย่างดี               

3)พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง7พรรคจะนัดหารือกันก่อนที่วาระนี้จะเข้าสู่การพิจารณาและเชื่อว่าเราจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนที่สามารถตอบสนองการหาทางออกให้ประเทศและจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นเอกภาพ นายภูมิธรรมกล่าว