“ชวลิต”ท้วงรัฐบาล แปลงงบซื้อ ฮ. มาซื้อเครื่องบินทำฝนหลวงแทน

0
815

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า เห็นข่าวพาดหัว น.ส.พ.วันนี้ว่า สหรัฐอเมริกาอนุมัติขายเฮลิคอปเตอร์โจมตี รุ่น AH – 6i จำนวน 8 ลำ เสริมเขี้ยวเล็บกองทัพไทย ในวงเงินหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท แล้วปวดใจ เพราะข่าวดังกล่าวสวนทางกับข่าวเครื่องบินฝนหลวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตกที่กาญจนบุรี ทั้งครูฝึกและนักบินฝึกใหม่เสียชีวิตในหน้าทึ่ทั้งคู่

ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อทำหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการทำภารกิจฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ของประเทศ

จากอุบัติเหตุเครื่องบินทำฝนหลวงตกในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงว่า
น่าจะมีสาเหตุมาจากเครื่องบินเก่า ใช้มานาน และเครื่องบินตลอดจนนักบินมีจำนวนน้อย ไม่สมดุลกับภารกิจที่จะต้องทำฝนหลวงให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งมีจำนวนมาก

นายชวลิต ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสภาวะความฝืดเคืองทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้ได้รับผล
กระทบหนักที่สุด คือ เกษตรกรชาวรากหญ้า จึงขอให้รัฐบาลหันมาให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาของประเทศให้ถูกต้องกับความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่

5 ปีทึ่ผ่านมา เป็น 5 ปีของการใช้งบประมาณด้านความมั่นคงสูงสุด ในขณะที่ไม่มีภัยร้ายแรงด้านความมั่นคงเลย มีแต่ภัยทางเศรษฐกิจ จึงเป็นการใช้งบประมาณภาษีอากรของประชาชนอย่างผิดที่ ผิดทาง ผิดสถานการณ์ ซึ่งเป็นเรื่องเสียหายต่อภาพรวมของประเทศอย่างยิ่ง

อุบัติเหตุเครื่องบินทำฝนหลวงตกครั้งนี้ น่าจะเป็นเหตุผลให้รัฐบาลปรับนโยบายการใช้งบประมาณ ซึ่งผมเห็นว่า ควรตัดสินใจลดการซื้อ ฮ.จาก 8 ลำ ลงจำนวนหนึ่ง แล้วตั้งงบเสริมในปีถัดไป ขณะเดียวกันก็ควรนำงบนั้นไปซื้อเครื่องบินทำฝนหลวงซึ่งอาจจะได้เครื่องบินเป็นฝูง สามารถผลิตฝนหลวงช่วยเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงทุกภาค

ประการสำคัญ รัฐบาลควรมีมาตรการดูแลด้านสวัสดิการแก่นักบินที่ปฏิบัติภารกิจเสี่ยงอันตรายเพื่อเกษตรกรซึ่งผลิตอาหารป้อนคนไทยและป้อนโลก โดยควรมีค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน