“ไทยสร้างไทย” จี้รัฐเร่งฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เข้าไม่ถึงระบบประกันสังคมป้องกันการระบาดระลอกใหม่

0
232

นายกัณวีร์ สืบแสง คณะทำงานด้านมนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชน พรรคไทยสร้างไทย กังวลถึงการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว และขยายวงกว้างยิ่งกว่าสายพันธุ์เดลต้า
เพราะจากข้อมูล สถิติแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า แรงงานต่างด้าวที่ใช้แรงงานทั่วไป จำนวน 2.11 ล้านคน ในจำนวนนี้กลุ่มที่น่ากังวลมากที่สุดคือ

แรงงานตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวัน 20 สิงหาคม 2562 มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวนทั้งหมด 1.539 ล้านคน รวมถึงคนต่างด้าวที่พำนักในประเทศไทยที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลเพิกเฉยที่จะจัดหาวัคซีนให้กลุ่มคนเหล่านี้ เพราะไม่อยู่ในระบบการจัดหาวัคซีนของ ประกันสังคม ดังนั้นหากไม่ดำเนินการฉีดวัคซีนในคนกลุ่มนี้ ก็จะสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในวงกว้างได้

พรรคไทยสร้างไทย จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการดังนี้ ประการแรก ต้องฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างด้าวที่พำนักในประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีเงื่อนไข ตามหลักสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงความคุ้มครองระหว่างประเทศต่อคนกลุ่มเปราะบาง ประการที่สอง หลักความลับผู้ป่วยที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลบุคคลของผู้ป่วยต่อสาธารณะ ต้องได้รับการยืนยันโดยรัฐบาล โดยสถานพยาบาลที่บริการฉีดวัคซีนจะไม่แจ้งความต่อหน่วยงานตำรวจหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ประการที่สาม จะไม่ใช้ข้อมูลในการฉีดวัคซีนมาดำเนินคดีภายหลัง เพื่อเป้าหมายที่จะอุดช่องโหว่ในการระบาดของโรคโควิด-19 ให้เร็วที่สุด และจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาด ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถูกมองข้ามกลับมา กระทบต่อคนไทย กระทบเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่น รวมถึงการทำมาหากินอย่างลำบากในช่วงวิกฤตเช่นนี้