ผู้นำฝ่ายค้านฯ เปิดเวทีเสวนารัฐธรรมนูญและจินตนาการใหม่ อัด รธน.ปี60 ร่างจากใบสั่ง แก้ไขได้ยาก

0
337

ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน และศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดเสวนา‘รัฐธรรมนูญและจินตนาการใหม่’ท่ามกลางประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังเต็มหอประชุมใหญ่

โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เปิดสัมมนาว่า รัฐธรรมนูญกำหนดให้ตัวเองกล้บเข้ามามีอำนาจ โดย รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นรัฐธรรมนูญนำไปสู่ความแตกแยก ให้มีรัฐธรรมนูญแสร้างสันติภาพหาทางออกให้กับประเทศไทย เมื่อรัฐธรรมนูญถูกร่างโดยประชาชนเราจะเอาผลประโยชน์ของประชาชนมาอยู่ในรัฐธรรมนูญ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เรื่องปัญหาปากท้องไม่แก้ไขเลย เพราะผู้มีอำนาจต้องการอยู่ในอำนาจมากที่สุด แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ตรงกับการแก้ปัญหา อีกทั้ง ประชาชนตอนนี้มักเก็บหอมรอมริบเพราะเศรษฐกิจย่ำแย่ ซึ่งเกิดจากรัฐธรรมนูญที่ออกมาจากกลุ่มคนกลุ่มเดียว โดย กรธ. ร่างมาจากใบสั่งผู้มีอำนาจให้ตัวเองอยู่ต่อ ดังนั้นรัฐธรรมนูญถือว่ามีปัญหาจริงๆ

“หากมีการเลือกตั้งครั้งหน้า ฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆมี 250 เสียงแต่ปัจจุบันเหลือ 246 เสียงต้องยึดมั่นทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุดเป็นฝ่ายค้านที่ดี เราอยากจะค้านให้คำชี้แนะ ที่ผ่านมาระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาฝ่ายค้านถูกมองเป็นศัตรู เราพร้อมเชิดชูรัฐบาลหากทำให้ประเทศเดินหน้าไปในทางที่ดีได้ อีกทั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็หน้าเดิมๆด้านเศรษฐกิจเราจะหวังพึ่งได้อย่างไรใน 5 ปีที่ผ่านมามีปัญหาเศรษฐกิจเป็นการทำเพื่อพวกพ้องทั้งนั้น” นายสมพงษ์ ระบุ

นายสมพงษ์ ระบุว่า ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ส.ว.ต้องเห็นด้วย 1 ใน3 และเลวร้ายที่สุดทุกพรรคการเมืองต้องเห็นด้วยเป็นเรื่องที่แก้ไขยากที่สุด โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ต้องไปทำความเข้าใจประชาชนมากที่สุดเพื่อให้ประชนชนทุกภาคเข้าใจ ส่วนตัวเชื่อว่าหากมีการประชามติก็เชื่อว่าประชาชนจะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลง

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย ถามกลางหอประชุมว่าท่านใดเห็นควรมีการแก่ไขรัฐธรรมนูญเร่งด่วน โดยประชาชนที่มารับฟังคณะนิติศาสตร์ต่างปรบมือเสียงดังสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

จากนั้นเป็นการเสวนาของตัวแทน 7 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน นักวิชาการและนักศึกษาโดยรศ.ดร.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ระบุงการรัฐธรรมนูญ ประชาชนไม่ได้ค้องการธรรมนูญของคณะรัฐประหารที่อยากออกอะไรก็อยากออก นาทีนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราต้องการคนในสังคมกำหนดขึ้น เมื่อไรรัฐธรรมนูญเขียน โดยรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นตัวแบบที่ดี ในเชิงกระบวนการรัฐธรมนูญ 2540 มีการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมได้ ในระหว่างจัดทำร่างรัฐธรรมนูญทุกฝ่ายสามารถแสดงความเห็นได้ รัฐธรรมนูญ 2540 เป็นคุณลักษณะที่ดี ส่วนเนื้อหาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อีกทั้งมี ส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ2560 ต่างจากเดิมไม่เหมือนปี 2540 ที่ไม่มีความแตกแยก แต่ช่วงปี2550-2560 มีความเห็นต่างอยู่จำนวนมาก

นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ระบุว่า ต้องจัดทำรัฐธรรมนูญให้คนไทยรักกัน ถ้ากฎหมายเป็นธรรม ประชาชนจะรักสามัคคีกัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาต้องแก้ไข

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า วิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงต้องการความคิดหลากหลายหาทางออกให้กับประเทศไทย หลายคนบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ยาก และเขียนขึ้นเพื่อให้ฉีกอย่างเดียว เพราะกลไกการแก้ไขกระทำได้ยากหรือทำไม่ได้ ถ้ารัฐธรรมนูญไม่เอื้อต่อสิทธิเสรีภาพก็จะมีผลกระทบต่อประชาชน รัฐบาลชุดนี้เขาเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อให้อยู่ต่อไปอีกหลายสมัย ไม่ใช่พืชผลการเกษตรไม่ดีแล้วไปให้ขายยางที่ดาวอังคาร

นายภูมิธรรม รัฐธรรมนูญจินตนาการใหม่ต้องให้คนได้แสดงออกช่วยกันคิดหาทางออก รัฐธรรมนูญต้องลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนกระจายอำนาจใช้ศักยภาพความเป็นนพลเมืองร่วมหาทางออก รัฐธรรมนูญต้องเปิดพื้นที่แสดงความเห็น ต้องไม่มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การหาทางออกจากวิกฤตเศรษฐกิจเราไม่อาจฝากความหวังจากรัฐอย่างเดียว โดยช่องทางหาทางออก ทำให้ระบบการเมืองเป็นระบบที่เปิดให้ได้ พรรคฝ่ายค้านจะเคลื่อนไป 4 ภาค อยากเชิญชวนนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ สร้างฉัทามติให้เกิดขึ้น ถ้าไม่ปลดพันธนาการ ประชาชนจะขมขื่นกับสิ่งที่จะตามมา กระบวนการสร้างฉันทามติ ต้องทำให้การแก้ไขรัฐธรรมรูญ และเศรษฐกิจร่วมกัน ให้การแก้ไขเป็นวาระประชาชน

เช่นเดียวกับนายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ บอกรัฐธรรมนูญเสมือนระเบิดเวลาจากความตึงเครียดในสังคมจากปัญหาเศรษฐกิจ และตนเห็นว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าปี 2540 โดยปี2562 เศรษฐกิจตกต่ำกระทบทุกหย่อมหญ้า นี่คือระเบิดเวลาที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรคเสรีรวมไทย ระบุว่าพรรคเสรีรวมไทยไม่เคยนับญาติกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม เพราะพรรคต่อต้านการสืบทอดอำนาจของเผด็จการ ถ้าผู้มีอำนาจไม่เห็นด้วยก็จะยากต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสร้างมาเพื่อพวกเรา ถ้าอยากแก้ไขต้องยกเลิกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ระบุว่า รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ผ่านเขาร่างมาในระบอบที่อยู่นอกเหนือระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นรัฐธรรมนูยต้องแก้ไข จึงให้ประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการตั้ง ส.ส.ร. ถ้ารัฐธรรมนูญมาจากเผด็จการจะบริหารประเทศได้อย่างไร

นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ ระบุว่า คนใน 3 จังหวีดชายแดนใต้ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ เพราะไม่เห็นด้วยการกับปกครองของทหาร เป็นการไม่เห็นด้วยจากฝ่ายที่ยึดอำนาจจากประชาชน พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกพรรคร่วมฝ่ายค้านให้ถล่มทลาย

น.ส.อนินท์ญา ขันขาว นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ สมาชิกกลุ่มกิจกรรมเยาวชน ระบุว่า แม้จะมีเลือกตั้งแล้วก็ยังไม่หยุดส่งสันติบาลมาดูการทำกิจกรรมของประชาชนและนักศึกษา เสรีภาพทางวิชาการที่ถูกระบุในรัฐธรรมนูญยังไม่เกิดขึ้นจริง ส่วนตัวทำกิจกรรมทางสังคมในส่วนนีกศึกษามีกิจกรรมช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรมนูญโดยเป็นเครือข่ายนักศึกษาทั่วประเทศแต่ยังถูกควบคุมจากผู้มีอำนาจและอยากให้รัฐบาลเลิกการควบคุมการใช้เสรีภาพ จึงอยากบอกให้ทหารเลิกแทรกแซงทางการเมืองได้แล้วเพราะประชาชนเดือดร้อนกันมากแล้ว

ในช่วงท้ายมีคำถามจากประชาชนถามว่า แนวคิดพรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อไทยจะลาออกจาก ส.ส. หรือไม่ นายภูมิธรรม ตอบว่าเป็นคำถามที่น่าคิดและต้องคิดให้ยาว โดยฝ่ายอนุรักษนิยมได้ควบคุมไว้ หากไม่ทำอะไรก็อยู่ภายใต้การกดดัน ดังนั้นต้องอาศัยฉันทามติ รัฐธรรมนูญ 2540 ตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายก็เกิดกระแสสังคม ตนหวังทุกสังคมและสภาต้องมีบทบาท โดยฝ่ายค้านจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งประเด็นใหญ่และประเด็นย่อย เวลาที่จะหยิบยกจะเป็นการหาทางออก หากใครยิ่งคัดค้านก็จะถูกมองว่าพิทักษ์การสืบทอดอำนาจของรัฐธรรมนูญ ไม่จำเป็นต้องให้ใครออก ถึงเวลากระบวนการก็เดินของมันเอง

น.ส.เยาวลักษณ์ ระบุว่า พรรคอนาคตใหม่เสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาฯ เป้าหมายของพรรคอนาคตใหม่อาจนำไปสู่การทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญหากประชาชนทุกฝ่ายเห็นพ้อง และต้องยอมรับหลายคนไม่เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญคืออะไร

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นตอบคำถามดังกล่าวว่าส่วนตัวยินดีที่จะลาออกมาร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนถ้าได้มาซึ่งรัฐธรมนูญที่แท้จริง แต่การลาออก ส.ส.ต้องไม่โยนเนื้อมันหรือชิ้นปลามันไปให้เสียประโยชน์ ผมพร้อมลาออก ส.ส.หากได้รัฐธรรมนูญจริง โดยตอนนี้ฝ่ายค้านกำลังทำแม่น้ำ 2 สายมาสู้กับแม่น้ำ5 สายที่มารวมกันเป็นแม่น้ำพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่เราจะเอาแม่น้ำ2 สายไปล้างด้วยแม่น้ำประชาชนได้ สายที่1 คือสายพี่น้องประชาชน สายที่2 ส.ส. ซึ่งมีขาทั้งภายนอกและภายในสภา โดยฝ่ายค้านยื่นญัตติด่วนศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้าจะทำให้เสียง ส.ว.86 เสียงเหลือ 80 เสียงก็แก้ไขได้ง่าย แม้จะง่ายแต่ต้องใช้เวลามาก แม้จะบอกว่าขึ้นอยู่พล.อ.ประยุทธ์ แต่การที่พล.อ.ประยุทธ์จะบอกให้แก้ไขก็เป็นเรื่องยาก ถ้าฝ่ายค้านเดินสองสายก็จะทำได้ และจะได้จินตนาการจนได้ ส.ส.ร.จากประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญกินได้ ถ้าเป็นแบบนี้ตนเองยินดีลาออกแล้วได้รัฐธรรมนูญที่ดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here