พรรคไทยสร้างไทย ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่ามีการกันวัคซีนไว้โดยไม่มีเหตุผลชัดแจ้ง จนอาจจะถูกตั้งคำถามว่า #เก็บไฟเซอร์ไว้ให้ใคร

0
201

นายรณกาจ ชินสำราญ คณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค พรรคไทยสร้างไทย ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีน”ไฟเซอร์” ที่ไทยได้รับบริจาคจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,503,450 โดส ที่มีการกันวัคซีนบางส่วนไว้โดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมชัดแจ้ง คือ การกันวัคซีนไว้ 5,000 โดส เพื่อใช้ศึกษาวิจัย และอีก 40,000 โดส สำหรับสำรองการระบาดเชื้อกลายพันธุ์ ซึ่งในหลักการควรเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์จำนวนนี้ ให้กับบุคลากรด่านหน้า และประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วน แต่กลับจะมีการกันวัคซีนบางส่วนออกมา อันอาจจะมีการนำไปฉีดให้กับบุคคลใดก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบควบคุม

การจัดสรรวัคซีนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อบุคลากรด่านหน้า และกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริง

โดยพรรคไทยสร้างไทยเสนอให้จัดสรรให้บุคลากรด่านหน้า ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้ง
อสม., อสส., อาสาภาคประชาชน, กรรมการหมู่บ้าน ผู้ต้องทำหน้าที่ดูแล ผู้ป่วยอยู่ด่านหน้าทั้งหมด ทั้งที่ฉีดเป็น Booster Shot และยังไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนหน้า เพื่อป้องกันบุคลากรด่านหน้าผู้เสียสละเหล่านี้ก่อน

สำหรับประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากการฉีดให้ผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงแล้ว พรรคไทยสร้างไทยขอเสนอให้นำวัคซีนที่ได้รับบริจาคมานี้ ไปเร่งฉีดให้กับ”เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี”และ”หญิงตั้งครรภ์” ที่ขณะนี้มีการติดเชื้อมากขึ้น

และเสนอให้รัฐบาลจัดทำข้อมูล open data เปิดเผยว่าคนกลุ่มใดได้รับวัคซีนไฟเซอร์บ้าง เพื่อสร้างความโปร่งใส และความมั่นใจให้กับประชาชน ว่ารัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้