อรุณีเปิดคลับเฮาส์ถกเดือด ครู-นักเรียน ‘เปิดโรงเรียนไม่ได้ กระทบการศึกษายังไง?’ ชี้ครู นักเรียน ผู้ปกครองล้วนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

0
513

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ด้านการศึกษา เปิดคลับเฮาส์วานนี้ (3 ก.ค.64) ในหัวข้อ “เปิดโรงเรียนไม่ได้ กระทบการศึกษายังไง” โดยมีนักวิชาการ ครู นักเรียน และผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหา และทางออกจำนวนมาก เช่น ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูทิว-ธนวรรธน์ สุวรรณปาล ครูโรงเรียนวัดธาตุทอง ตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนเลว ตัวแทนกลุ่มเด็ก64 และนักเรียนจากสถานศึกษาหลายแห่ง พบว่า การเรียนออนไลน์ทำให้ทั้งครูนักเรียน และผู้ปกครองเกิดความเหนื่อยล้า เครียดสะสม เกิดภาวะซึมเศร้าจากการเรียนการสอน เกิดผลกระทบต่อเนื่องแบบลูกโซ่ โดยในส่วนของผู้เรียนพบว่า มีความไม่พร้อมของอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต เด็กถูกผลักภาระจนกระทบกับสุขภาพ การบ้านมากเกินไป เรียนหน้าจอนานจนเหนื่อยล้า ปวดหัว สายตาพร่ามัว เกิดภาวะเครียด เรียนได้ไม่เต็มที่

ในส่วนของผู้ปกครอง พบว่า ต้องแบกรับหนี้สินจากการจัดหาอุปกรณ์ แบ่งเวลาในการร่วมเรียนออนไลน์ไปพร้อมกับการทำงานหาเลี้ยงชีพ ในขณะที่ครูประสบปัญหาขาดอุปกรณ์เพื่อจัดการสอน ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ครูต้องจัดหากันเอง ต้องเตรียมการสอนมากขึ้น ค้นหารูปแบบการสอนและเทคนิคที่จูงใจด้วยตัวเอง ถูกผลักเป็นเหยื่อรับบาปสังคมตราหน้า เพราะจัดการเรียนไม่ดี ภาระงานเพิ่มขึ้นจากนโยบายให้อิสระของกระทรวง แต่คำว่า “อิสระ” นี้ กลับกลายเป็นบ่วงที่ทำให้ราชการกลัว ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าปรับเปลี่ยน

นางสาวอรุณี กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาปี 2565 นอกจากตัดลดงบประมาณในส่วนสำคัญลง ยังไม่มีการวางงบประมาณเพื่อสอดรับกับสถานการณ์การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงที่เกิดโรคระบาด มากไปกว่านั้นคือกระทรวงศึกษาธิการกลับตั้งเป้ายกระดับ PISA หรือ โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติให้เข้มข้นขึ้นในสถานการณ์นี้ ซึ่งสวนกระแสโลก ที่แต่ละประเทศมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เปราะบางให้มีคุณภาพ ไม่ทิ้งเด็ก ครู และผู้ปกครองไว้ข้างหลัง ซึ่งประเด็นเหล่านี้ตนจะนำไปผลักดันต่อในชั้นคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณด้านการศึกษา ร่วมกับนางสาวชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย ในฐานะคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา และ ส.ส.รวมทั้งสมาชิกพรรคเพื่อไทยในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ต่อไป