โควิดยังไม่จบ ไร้งบลงทุนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

0
221

เปิดงบกระทรวงสาธารณสุข 153,940 บาท ประจำปี 2565 พบว่ามีงบดำเนินงานที่จัดสรรให้โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อเพียง  15 ล้านบาท และโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับแผนปฏิรูป 11 ล้านบาท โดยทั้งสองโครงการไม่มีงบลงทุนเพิ่มเติม 

สถานการณ์โควิด19 ยังเลวร้ายขึ้นทุกวัน ประชาชนยังเข้าถึงบริการรักษาได้ไม่ทันเหตุการณ์ มีผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งที่ป่วยด้วยโรคโควิดและโรคอื่นติดขัดเรื่องการรับสายโทรศัพท์และการรับส่งต่อรักษา 

ขณะที่งบกลาโหมเสนอจัดสรรไว้มากกว่าสาธารณสุข มีงบประมาณสำหรับความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบกว่า 22,334 ล้านบาท 

.

หนำซ้ำยังมีงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา #รถประจำตำแหน่ง ของทั้ง 3 เหล่าทัพ วงเงิน 433 ล้านบาท ในขณะที่สถาบันวัคซีนกลับได้รับงบประมาณเพียง 22 ล้านบาท

ไม่แปลกใจที่ตอนนี้เราต้องอาศัยรถและกำลังพลทหารช่วยรับโทรศัพท์ รับส่งผู้ป่วยโควิด เพราะไม่มีงบให้หมอสำหรับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

#โควิดยังไม่จบอย่าลดงบหมอ

#ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วง

#อาสาไทยสร้างไทย

ดร.สุวดี พันธุ์พานิช คณะทำงานด้านสาธารณสุข พรรคไทยสร้างไทย