วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 153 ผ่านระบบZOOMครั้งแรกของโลก

0
926

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 17 ครั้งที่ 153 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 118 จำนวน 250 กองทุน ณ ศูนย์ปฏิบัติบัติธรรมภาคใต้ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 118 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 153 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศ กล่าวความในใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

พระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) กล่าวสัมโมทนียคาถาตอนหนึ่งว่า “กัลยาณมิตรทั่วโลก คณะศิษย์วัดพระธรรมกายได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บริจาควัตถุปัจจัย ร่วมสร้างบารมีในครั้งนี้ การกระทำดังกล่าวที่ตั้งใจจะยืนหยัดต่อสู้คู่กับชาวพุทธใน 3 จังหวัด 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นการให้กำลังใจแด่พระภิกษุสามเณรตลอดถึงคุณครูในภาคใต้ นับว่าไม่มีองค์กรใดได้กระทำเช่นนี้ คนเราทุกคนต้องอยู่ด้วยบุญ ไม่มีบุญเราก็อยู่ไม่ได้ การทำบุญเป็นหน้าที่ที่ทุกคนพึงกระทำ เพื่อเป็นที่พึ่งในปัจจุบันและสัมปรายภพเบื้องหน้า”

งานในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอนุโมทนาบุญผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก อาทิ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน สิงค์โปร ออสเตรีย แคนาดา สวีเดน จอร์แดน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ในประเทศ อาทิ กาญจนบุรี กำแพงเพชร กระบี่ กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย ชุมพร ชลบุรี นนทบุรี นครนายก นครสวรรค์ นราธิวาส นครปฐม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา พิจิตร แพร่ พัทลุง เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ราชบุรี ระยอง ลพบุรี ลำพูน ลำปาง ตราด ตรัง ตาก ภูเก็ต ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สกลนคร สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สิงห์บุรี สระแก้ว สตูล อำนาจเจริญ อ่างทอง อุตรดิตถ์ เป็นต้น

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 232 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็น ปีที่ 17 ครั้งที่ 153 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 303 ล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 14 ปี มอบแล้วกว่า 39,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท