“พิชัย” จี้ “สตง.” “ปปช.” ตรวจการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานเหมือนที่ตัวเองโดน ชี้ ขนาดงบ 45 ล้านบาทยังมีปัญหาเกือบทั้งหมด เผย มีการให้ กอ. รมน. และ ศอ.บต. กว่า 1,232 ล้าน

0
184

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ อดีต รมว. พลังงาน กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้เข้าตรวจสอบการใช้เงินในกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ในทุกโครงการ เหมือนที่ สตง. และ ปปช. ได้เคยเข้าตรวจสอบในทุกโครงการในอดีตที่ตนเคยทำหลังการปฏิวัติ แต่ไม่พบว่าตนได้ทำอะไรผิดแต่อย่างใด น่าจะเป็นการกลั่นแกล้งตามคำสั่ง เพื่อต้องการให้ตนหยุดการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากกว่า

ทั้งนี้ ในปัจจุบันหลังจากที่พิมรี่ พาย ได้บริจาคโซลาร์เซลล์ ให้กับที่ อ. อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จนมีการนำมาเปรียบเทียบกับโครงการโซลาร์เซลล์ของ กอ. รมน. และ จากการตรวจสอบของสื่อมวลชนพบว่าเฉพาะโครงการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ 45,590,000 บาท ในการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมระบบกรองน้ำในพื้นที่ 20 หมู่บ้านโดยมีการติดตั้ง 12 จุด ปรากฏว่า มีราคาแพงกว่าปกติมาก อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้เกือบทั้งหมด โดย 9 จุดไม่เคยใช้งานได้ตั้งแต่แรกติดตั้งเลย อีก 2 จุด พอใช้การได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่อีกจุดหนึ่งกลับล่องหน ไม่ปรากฏว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์แต่อย่างไร ซึ่งแสดงถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอย่างชัดเจน นี่เป็นแค่โครงการเดียว และ ปปช. จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าตรวจสอบแล้ว

อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558-2561 ปรากฏว่า กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้มีการจัดสรรเงินกองทุนให้กับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กอ. รมน. และ ศอ. บต. เป็นจำนวนเงินหลายพันล้านบาท แต่เฉพาะ กอ. รมน. และ ศอ. บต. ที่เป็นหน่วยงานภายการกำกับดูแลของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีมีจำนวนเงินถึงกว่า 1,232 ล้านบาท โดยจากข้อมูลที่ได้รับพบว่ามีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาของอุปกรณ์ และปัญหาการตรวจรับโครงการเป็นจำนวนมาก ตามที่ นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์ สส. เชียงราย พรรคเพื่อไทยได้อภิปรายในสภา ซึ่งเชื่อได้ว่าจะต้องมีการทุจริตอีกเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นในฐานะที่ตนเป็นอดีต รมว. พลังงาน และ ยังเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้งถูกตรวจสอบโครงการของกองทุนอนุรักษ์พลังงานนี้ จึงอยากขอเรียกร้องให้ สตง. และ ปปช. ใช้มาตรฐานเดียวกัน ในการเข้าตรวจสอบทุกโครงการที่มีการใช้เงินโดยเฉพาะโครงการของ กอ. รมน. และ ศอ. บต. ที่ปรากฏการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดแล้ว และเนื่องจากทั้ง 3 หน่วยงานอยู่ภายใต้ พลเอกประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี จึงอยากขอเรียกร้องความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์ ในเรื่องนี้ด้วย จะอ้างว่าไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เกี่ยวข้อง คงไม่ได้ เพราะถ้าขนาดเรื่องแค่นี้ภายใต้การกำกับดูแลของตนเองทั้งหมด พลเอกประยุทธ์ยังควบคุมการทุจริตไม่ได้ จะไปควบคุมการทุจริตคอรัปชั่นในเรื่องอื่นๆได้อย่างไร ที่บอกว่ารังเกียจการทุจริตจะเป็นเพียงแค่ลมปากใช่หรือไม่ และอยากให้สื่อมวลชน และ ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันตรวจสอบโครงการของ กอ. รมน. และ ศอ. บต. ด้วย เพราะเชื่อว่าน่าจะมีความผิดปกติอีกเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ การใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่เก็บจากประชาชนในทุกลิตรที่มีการใช้น้ำมันน่าจะต้องใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง