“สมคิด”ย้ำกรกฎาคม 64 เริ่มต้นร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ขอรัฐบาลและส.ว.เปิดทางประชาชนร่วมเขียนกฎหมายประเทศ

0
615

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) เปิดเผยว่า  การประชุมของคณะกรรมาธิการ  ที่ผ่านมาก็มีปัญหากันเพราะยังไม่มีการหารือกันในคณะกรรมาธิการ เชื่อว่าทุกปัญหาหากมีการหารือพูดคุยกันทุกฝ่ายไม่น่าจะมีปัญหา

ในส่วนของการประชุมที่ผ่านมาก็มีปัญหาบ้างในเรื่องของการลงมติที่เห็นไม่ตรงกัน เพราะในส่วนของกรรมาธิการซีกฝ่ายค้านอยากให้ใช้เสียงลงมติใช้เสียงสนับสนุนกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ แต่ฝ่ายรัฐบาลอยากให้ใช้เสียงสนับสนุน 3 ใน 5 ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ2560 หรือ 450 เสียง  ประเด็นนี้ยังไม่สามารถหาจุดลงตัวกันได้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการหารือกันในที่สุด

นายสมคิด กล่าวด้วยว่า ในสัปดาห์นี้จะเป็นการประชุมหารือเป็นครั้งสุดท้ายของปี2563ยืนยันว่าหลังปีใหม่คณะกรรมาธิการซีกฝ่ายค้านจะเร่งหารือเพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด และจะนำเข้าสูที่ประชุมสภาเพื่อลงมติในวาระ 2ในกลางเดือนมกราคม 2564 หลังจากนั้นจะลงมติในวาระ 3 ปลายเดือนมกราคมหรือช้าที่สุดอยู่ในช่วงต้นกุมภาพันธ์ 2564   

“ ส่วนการทำประชามตินั้นก็ให้เป็นไปตามกรอบเวลา ก่อนที่จะนำไปสู่การสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ในกลางเดือนกรกฎาคมจะเริ่มเลือกตั้งส.ส.ร.ทั้งนี้ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านยังยืนยันว่าส.ส.ร. 200 คนต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งอยากให้คณะกรรมาธิการฝ่ายรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภา เปิดทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนกฎหมายสูงสุด เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้จะดีที่สุดสำหรับประชาชน”นายสมคิดกล่าว