วันเดียว 3 จังหวัด ! “พรรณิการ์” ลุย “สมุทรสาคร – นครปฐม -นนทบุรี” ชูนโยบายขอคะแนนเสียง – ปลุก ปชช. ไปใช้สิทธ์เลือกตั้ง 20 ธ.ค.นี้

0
143

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม นางสาวพรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมรณรงค์หาเสียงให้กับผู้สมัครนายก อบจ.ในนามคณะก้าวหน้า โดยช่วงเช้าเริ่มที่ จ.สมุทรสาคร เดินตลาดกระทุ่มแบน พร้อมนายอวยชัย จาตุรพันธ์ ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร เบอร์ 4 ประชาสัมพันธ์นโยบายพัฒนาเมืองสมุทรสาครโดยยึดนโยบายหลัก 5 ด้าน คือ แก้ปัญหาขยะ แก้ปัญหาน้ำเสีย พัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาคมนาคม และการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ หรือ Open Data ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของ
อบจ.สมุทรสาคร และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำงบประมาณมาใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาในด้านต่างๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่าย น.ส.พรรณิการ์ เดินทางมาที่ จ.นครปฐม บริเวณตลาดสดศาลายาและตลาดตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยรณรงค์หาเสียงให้กับ นายชัชวาล นันทะสาร ผู้สมัครนายก อบจ.นครปฐม เบอร์ 1 โดยร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดนครปฐมและนักศึกษากลับบ้านไปเลือกตั้งนายก อบจ.ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกัน

จากนั้นช่วงเย็น น.ส.พรรณิการ์เดินทางมาที่ จ.นนทบุรี เขตชุมชนบริเวณโรงเรียนสตรีนนท์และ​โรงเรียนวัดเขมา เพื่อช่วยรณรงค์หาเสียง ให้กับนายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี เบอร์ 1 และทีมงานคณะก้าวหน้านนทบุรี หาเสียงและแนะนำนโยบายพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ซึ่ง1ในนโยบายสำคัญของจังหวัดนนทบุรีก็คือด้านการศึกษา

นายไพบูลย์ กล่าวว่า นนทบุรีมีโรงเรียนในสังกัด อบจ. ทั้งหมด 34 แห่ง ซึ่งในด้านของการศึกษาไม่ใช่เพียงจะทำแต่เฉพาะปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ดีเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องคิดถึงคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยของนักเรียนด้วย เรามีนโยบายจะพัฒนาครัวกลางจำนวน 4 แห่ง ดูแลอาหารกลางวันของทุกๆ โรงเรียนสังกัด อบจ. การซื้อวัตถุติบจำนวนมาก จะช่วยลดต้นทุนทำให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพอาหารที่ดีขึ้น ควบคุมโดยนักโภชนาการ เสริมคุณค่าอาหารให้นักเรียนด้วยน้ำนมแพะจากฟาร์มในเมืองนนท์ นมแพะมีคุณค่าสูง สารก่อแพ้ต่ำ ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สำหรับการเรีนการสอนจะมีการปรับให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ครูเป็นผู้ส่งเสริม และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู้แต่ละด้าน รวมถึงปกป้องเสรีภาพ และสวัสดิภาพของนักเรียน ยุติอำนาจนิยมในโรงเรียนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการลงหาเสียง และการประชาสัมพันธ์นโยบายของคณะก้าวหน้าตลอดทั้งวันของ น.ส.พรรณิการ์ มีประชาชน นักศึกษา นักเรียน ให้ความสนใจ และเข้ามาขอถ่ายรูป พร้อมให้กำลังใจผู้สมัครทีมก้าวหน้าเป็นจำนวนมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here