โฆษกเพื่อไทย เรียกร้องรัฐตระหนักสิทธิเด็ก ผู้หญิง และคนทุกเพศทุกวัย อย่าล้าหลังโลกเพราะทุกคนเท่าเทียม

0
85

นางสาวอรุณี  กาสยานนท์   โฆษกพรรคเพื่อไทย  กล่าวว่า  เนื่องในวันนี้  (25 พ.ย.63)  เป็นวันต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงสากล   ขอเรียกร้องให้ทุกคนตระหนักถึงสิทธิและลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเอง   เพราะความรุนแรงไม่ว่าเกิดขึ้นกับใคร  ไม่ว่าจะมาจากคนรอบตัว สังคม รัฐบาล หรือเผด็จการ ก็ไม่ควรได้รับการให้อภัย  ในช่วงที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าผู้หญิงถูกละเมิดในหลายรูปแบบ  ทั้งที่เกิดขึ้นในบ้าน โรงเรียน หรือแม้แต่กับกลุ่มเพื่อนและคนใกล้ตัว  ทำให้คนจำนวนมากเติบโตมาพร้อมกับบาดแผลของการถูกทำร้ายฝังในจิตใจจนส่งผลต่อการดำเนินชีวิต  แม้ในปัจจุบันผู้หญิงทุกคนเห็นปัญหาและมีความพยายามขับเคลื่อนไปจนถึงผลักดันให้การถูกละเมิดเป็นประเด็นสาธารณะ  เช่น ซินดี้ – สิรินยา วินศิริ ที่ทำแคมเปญเพื่อผู้หญิง #DontTellMeHowtoDress  เรียกร้องสิทธิในการแต่งกาย   โดยสร้างความเข้าใจให้สังคมไม่โยนความผิดจากการถูกละเมิดหรือข่มขืนเป็นของผู้หญิง  หรือกลุ่ม #ผู้หญิงปลดแอกเรียกร้องสิทธิในการชุมนุมร่วมกับกลุ่มคณะราษฎร์   ซึ่งเป็นความกล้าหาญและก้าวหน้าอย่างมาก   สะท้อนให้เห็นว่าภาคประชาสังคมของไทยกำลังเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับทั่วโลก

“รัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ต้องทำงานทันกับสถานการณ์ อย่าล้าหลังกว่าประชาชนในการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และคนทุกเพศทุกวัย   การต่อสู้ยังคงมีต่อไป  เราขอยืนยันและต่อสู้ร่วมกัน” นางสาวอรุณีกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here